Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő (továbbiakban: Szolgáltató) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ügyfél / Látogató érdekében az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

Az adatkezelés leírását az alábbi PDF dokumentumban olvashatja: 

Adatkezelési tájékoztató